วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

เรือนจำกลางราชบุรี

ประวัติเรือนจำกลางราชบุรี

เรือนจำกลางราชบุรีเดิม ตั้งอยู่เลขที่ 84 ถ.มนตรีสุริยวงศ์ อ.เมือง จ.ราชบุรี
แต่เนื่องจากความแออัด ประกอบกับตั้งอยู่ในย่านชุมชนกลางใจเมือง และมีความ
เก่าแก่ทรุดโทรมมาก รัฐบาลจึงสั่งให้ย้ายมาสร้างแห่งใหม่ขึ้นที่ ต.น้ำพุ อ.เมือง
จ.ราชบุรี ซึ่งเดิมเป็นที่ดินของเรือนจำชั่วคราวเขาบินรวมเนื้อที่ทั้งหมด 1,875 ไร่
(และได้แบ่งออกเป็นสองส่วนคือเรือนจำกลางราชบุรี 400 ไร่, เรือนจำกลางเขาบิน 300 ไร่
ส่วนที่เหลือ 1,175 ไร่ เป็นเรือนจำชั่วคราวเขาบิน)
เรือนจำกลางราชบุรีแห่งใหม่ ใช้งบฯ 528,583,000 บาท ย้ายมาดำเนินการ
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2544 แบ่งเนื้อที่ออกเป็นสองส่วน คือ ภายใน และภายนอก
- ภายในมีเนื้อที่ทั้งหมด 78-0-63 ไร่
- ภายนอกมีเนื้อที่ทั้งหมด 321-3-37 ไร่